برنامه سازی رادیویی

دوره آموزشی برنامه سازی رادیویی

دوره مقدماتی آموزش برنامه سازی رادیویی

دوره مقدماتی آموزش برنامه سازی رادیویی رادیو یکی از جذاب‌ترین وسایل ارتباطی تاریخ بشر است و کار در رادیو آرزوی بسیاری از ما بوده، هست و خواهد بود. اینکه در یک اتاق مخصوص جلوی یک میکروفون بزرگ بنشینیم و بعد از اشاره‌ی فرد پشت شیشه، شروع کنیم به حرف زدن با...