دوره آموزشی برنامه سازی رادیویی

دوره آموزشی برنامه سازی رادیویی

دوره مقدماتی آموزش برنامه سازی رادیویی

دوره مقدماتی آموزش برنامه سازی رادیویی رادیو یکی از جذاب‌ترین وسایل ارتباطی تاریخ بشر است و کار در رادیو آرزوی بسیاری از ما بوده، هست و خواهد بود. اینکه در یک اتاق مخصوص جلوی یک میکروفون بزرگ بنشینیم و بعد از اشاره‌ی فرد پشت شیشه، شروع کنیم به حرف زدن با...