۱۰ نکته فنی و ژورنالیستی

۱۰ نکته فنی و ژورنالیستی برای ساخت پادکست

۱۰ نکته فنی و ژورنالیستی برای ساخت پادکست

۱۰ نکته فنی و ژورنالیستی برای ساخت پادکست در قرن حال حاضر زمان تلف شده در حین رفت آمد یا انتظار بسیار زیاد است. اما راه حل استفاده از این زمان به صورت مفید چیست؟ پادکست، فایل‌های کوچک صوتی در رابطه با انواع مطالب که می‌توان در چند دقیقه رفت و...