0
0

بایگانی‌ها: دوره‌ها

چگونه مثنوی معنوی بخوانیم

سرفصل‌های سلسله وبینارهای «چگونه شعر بخوانیم؟»: شناخت روش استفاده از کتاب‌های شعر بزرگان دیروز و امروز شعر...

چگونه شاهنامه بخوانیم

سلسله نشست‌های مدرسه گلونی با موضوع «چگونه شعر بخوانیم؟» بر خوانش و فهم بهتر شعر تمرکز دارد....

دوره از خزنده تا پرنده

مدرس این دوره پرهام بیهقی پژوهشگر در زمینه دوزیستان و خزندگان است که سابقه فعالیت‌های مختلف آموزشی...