نمایش دادن همه 13 نتیجه

آشنایی با شاهنامه و اساطیر

دوره آفلاین  هفت جلسه پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. پس از تماشای دوره، امکان رفع اشکال یا طرح پرسش‌ با مدرس فراهم است.
پایان ثبت‌نام
المیرا حسن‌ زاده
 
شرکت در دوره

از خزنده تا پرنده

بررسی اجمالی روند تکامل از خزندگان تا پرندگان دوره آفلاین ویدئویی پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. مدرس این دوره پرهام بیهقی پژوهشگر در زمینه...
پایان ثبت‌نام
پرهام بیهقی
 
شرکت در دوره

اصول و مقدمات طنزنویسی

دوره آفلاین هشت جلسه دو ساعته مدرس رضا ساکی، نویسنده و طنزپرداز پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است.
پایان ثبت‌نام
رضا ساکی
 
شرکت در دوره

مربی گری بازی و شاهنامه

روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان دوره آفلاین چهار جلسه پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. پس از تماشای دوره، امکان رفع اشکال یا...
پایان ثبت‌نام
المیرا حسن‌ زاده
 
شرکت در دوره