نمایش یک نتیجه

آشنایی با شاهنامه و اساطیر

دوره آفلاین  هفت جلسه پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. پس از تماشای دوره، امکان رفع اشکال یا طرح پرسش‌ با مدرس فراهم است.
پایان ثبت‌نام
المیرا حسن‌ زاده
 
شرکت در دوره