نمایش یک نتیجه

از خزنده تا پرنده

بررسی اجمالی روند تکامل از خزندگان تا پرندگان دوره آفلاین ویدئویی پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. مدرس این دوره پرهام بیهقی پژوهشگر در زمینه...
پایان ثبت‌نام
پرهام بیهقی
 
شرکت در دوره