نمایش یک نتیجه

اصول و مقدمات طنزنویسی

دوره آفلاین هشت جلسه دو ساعته مدرس رضا ساکی، نویسنده و طنزپرداز پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است.
پایان ثبت‌نام
رضا ساکی
 
شرکت در دوره