نمایش دادن همه 4 نتیجه

آشنایی با شاهنامه و اساطیر

دوره آفلاین  هفت جلسه پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. پس از تماشای دوره، امکان رفع اشکال یا طرح پرسش‌ با مدرس فراهم است.
پایان ثبت‌نام
المیرا حسن‌ زاده
 
شرکت در دوره

مربی گری بازی و شاهنامه

روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان دوره آفلاین چهار جلسه پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. پس از تماشای دوره، امکان رفع اشکال یا...
پایان ثبت‌نام
المیرا حسن‌ زاده
 
شرکت در دوره