پایان ثبت‌نام

آنلاین – کاربردی

عطیه عسگری

عطیه عسگری

درباره مدرس عطیه عسگری کارشناس ارشد روانشناسی، روان درمان‌گر، درمان‌گر کودک و برگزارکننده دوره‌های آموزشی فرزندپروری کودک ویژه والدین است.

مشاهده بیشتر

آشنایی با طرحواره‌ها یا تله های زندگی

آشنایی با طرحواره ها

در حال حاضر یکی از رویکردهای مهم و قابل‌تأمل در حوزه روان‌درمانی، طرحواره درمانی است.
طرحواره یعنی باور عمیق و مجموعه اطلاعات، درک و دریافت ما درباره‌ یک موضوع خاص. طرحواره‌ها مثل فیلترهایی هستند که ما از پشت آن‌ها به دنیا و مافیها نگاه می‌کنیم. بنابراین ما درباره هر چیزی در اطراف‌مان یک طرحواره داریم. گاهی این طرحواره‌ها که حاصل تجربه‌های ما هستند، درست و مثبت و گاهی اشتباه و منفی هستند که به آن‌ها طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌گویند. وقتی طرحواره‌ها ناسازگار باشند، طبیعی است که رفتار، افکار و احساساتی هم که از طریق‌شان تعریف و تعیین شده‌اند ناسازگار و آسیب زننده هستند.

شاید ما در شکل‌گیری این خشت‌های کج نقشی نداشته باشیم، اما قطعاً در تداوم‌شان نقش داریم.

ما قرار است در این دوره با مهم‌ترین این طرحواره‌ها یا «تله‌های زندگی» آشنا شویم. ساده بگوییم بدون آنکه در دام ساده‌اندیشی و ساده‌انگاری بیفتیم.
ادعای حل همه مشکلات که ادعای گزافی است اما این اطمینان و اعتقاد وجود دارد که آشنایی با جنبه‌های مختلف شخصیت، مواجهه همدلانه با خودمان، افزایش آگاهی و کاهش دامنه‌ تأثیرگذاری تله‌های زندگی قطعاً سودمند و راهگشا خواهند بود.

این دوره توسط عطیه عسگری کارشناس ارشد روانشناسی و روان‌درمان‌گر تدریس خواهد شد.

اشتراک گذاری:
برچسب‌ها: