پایان ثبت‌نام

شش جلسه

روزنامه ‌نگاری چیست و اصول آن کدام است

کارگاه روزنامه ‌نگاری چیست و اصول آن کدام است

روزنامه ‌نگاری چیست و اصول آن کدام است

دکتر یونس شکرخواه در کتاب «خبر» نوشته است: معادل خبر در زبان‌های اروپایی information است که گاهی معنی حقوقی دارد و منظور از آن کسب آگاهی قضایی و جزائی درباره متهمین است.

و گاه دارای معنای خاص امنیتی است و اطلاعات سیاسی و نظامی را شامل می‌شود.

خبر اما در محاورات عمومی شامل آگاهی‌ها و اطلاعاتی است که افراد درباره زندگی کسب می‌کنند.

نیازهای عمومی به آگاهی از رویدادهای محیط زندگی سبب می‌شود که مردم برای اطلاع از وقایعی که به طور مستقیم از آنها آگاهی نمی‌یابند به رسانه‌ها مراجعه کنند.

توصیف خبر

خبر گزارش واقعیت‌هاست اما هر واقعیتی خبر نیست.

خبر پیامی است که احتمال صدق و کذب آن وجود دارد.

خبر لزوما گزارش رویداد جاری و تازه نیست.

خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد.

اطلاعات مربوط به آن چه رخ داده است خبر نامیده می‌شود.

خبر هر موضوع جاری روز است که به علت جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن از سوی خوانندگان در مطبوعات منتشر می‌شود.

خبر گزارش مناسب، خلاصه و دقیق یک رویداد است نه خود رویداد.

خبر گزارش یک رویداد است و آن چه گزارشگر می‌‌نویسد خبر نامیده می‌شود.

حبر نقل ساده و خالص وقایع جاری است.

خبر نخستین گزارشی از یک حادثه بامعناست که مورد توجه عامه قرار می‌گیرد.

خبر چیزی است که یکی می‌خواهد آن را در جایی سرکوب کند و آن چه می‌ماند آگهی است.

اگر یک نفر سگی را گاز بگیرد خبر است اما اگر سگی فردی را گاز بگیرد خبر نیست.

خبر یک حق اجتماعی است نه یک کالای تجاری.

پایان پیام

اشتراک گذاری:
برچسب‌ها: