پایان ثبت‌نام

کارگاه

وبینار صورت ‌خوانی «خوانش صورت‌های مالی حوزه دارو»

وبینار صورت ‌خوانی خوانش صورت‌های مالی حوزه دارو

وبینار صورت ‌خوانی

در این وبینار هشت صورت ‌مالی همراه با یادداشت‌های پیوست، در حوزه شرکت‌های دارویی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ بررسی خواهد شد. داروسازی امین، کارخانجات داروپخش، داروسازی کاسپین تامین، پخش رازی، داروسازی رازک، داروسازی فارابی، توزیع داروپخش و پخش هجرت.

به گزارش گلونی صورت مالی یک گزارش درون سازمانی یا برون سازمانی است که توسط شرکت‌های خصوصی یا نیمه خصوصی ارائه می‌شود که در بر دارنده جزئیات فعالیت اقتصادی سازمان یا واحد اقتصادی مانند سود و زیان،هزینه‌ها، حقوق صاحبان سهام و از این دست است.

صورت‌های مالی گزارش‌های استانداردی از وضعیت مالی شرکت در یک دوره مشخص هستند.

صورت‌های مالی اساسی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می‌شوند.

تجزیه‌وتحلیل این صورت‌ها باعث می‌شود مدیران شرکت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند.

وبینار صورت ‌خوانی

برای مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌توان به سایت codal.ir مراجعه کرد. در ادامه به شرح مختصری از صورت‌های مالی می‌پردازیم.

ترازنامه:

در سایت کارگزاری آگاه آمده است گزارشی است که وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکان یک شرکت(حقوق صاحبان سهام) را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد. ترازنامه به‌گونه‌ای است که میزان دارایی‌های یک شرکت همواره برابر با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن است که به آن معادله اساسی حسابداری نیز می‌گویند.

از ترازنامه به‌عنوان صورت‌ وضعیت مالی نیز نام‌برده می‌شود. ترازنامه در اصل به شما می‌گوید که یک شرکت چقدر دارایی دارد و چقدر بدهکار است. تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام را مشخص می‌کند. ترازنامه تصویری از وضعیت شرکت در زمان تهیه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

به‌طورکلی اگر نسبت‌ بدهی‌های یک شرکت به دارایی‌های آن بالا باشد، ریسک شرکت بالا می‌رود، همان‌طور که شما هنگام قرض دادن پول به کسی که بدهی بالایی دارد، تأمل بیشتری می‌کنید، شرکتی که نسبت بدهی آن به دارایی‌ها بالا باشد، باید با دقت بیشتری بررسی شود.

پایان پیام

اشتراک گذاری:
برچسب‌ها: