0
0
عاطفه بنایی

عاطفه بنایی

عاطفه بنایی عضو شورای کتاب کودک، پژوهشگر و مروج کتاب کودک است.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

عاطفه بنایی عضو شورای کتاب کودک، پژوهشگر و مروج کتاب کودک است.

وی تهیه‌کننده بیش از ۱۰۰ ساعت نمایش قصه‌ رادیویی، مدرس دوره‌های بلندخوانی کتاب کودکان و دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات دانشکده صداوسیما است.