0
0
عطیه عسگری

عطیه عسگری

عطیه عسگری کارشناس ارشد روانشناسی، روان درمان‌گر، درمان‌گر کودک و برگزارکننده دوره‌های آموزشی فرزندپروری کودک ویژه والدین است.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

عطیه عسگری کارشناس ارشد روانشناسی، روان درمان‌گر، درمان‌گر کودک و برگزارکننده دوره‌های آموزشی فرزندپروری کودک ویژه والدین است.

او علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی فرزندپروری، تجربه حضور در دوره‌های متعددی از جمله طرحواره درمانی، درمان شناختی – رفتاری(cbt)، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT)، زوج درمانی، تعارضات خانوادگی، دوره جامع تربیت درمانگر کودک و فررندپروری است.