0
0
محمد منظرنژاد

محمد منظرنژاد

محمد منظرنژاد مشاور و مدرس تاسیسات گردشگری است و در مدرسه آنلاین طبعیت دوره های بلندمدت و کوتاه مدت بسیاری برگزار کرده است.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

محمد منظرنژاد مشاور و مدرس تاسیسات گردشگری است و در مدرسه آنلاین طبعیت دوره های بلندمدت و کوتاه مدت بسیاری برگزار کرده است.