0
0
پرهام بیهقی

پرهام بیهقی

پرهام بیهقی پژوهشگر دوزیستان و خزندگان است.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

پرهام بیهقی پژوهشگر دوزیستان و خزندگان است.

او سابقه فعالیت‌های مختلف آموزشی و کار با جوامع محلی و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی-حفاظتی در زمینه دوزیستان و خزندگان را دارد.

از خزنده تا پرنده

بررسی اجمالی روند تکامل از خزندگان تا پرندگان دوره آفلاین ویدئویی پس از خرید، فایل جلسات در پروفایل آموزشی‌تان قابل دسترسی است. مدرس این دوره پرهام بیهقی پژوهشگر در زمینه...
پایان ثبت‌نام
پرهام بیهقی
 
شرکت در دوره